Barbakan

Barbakan, zwany potocznie Rondlem, powstał w latach 1498-99 i był najbardziej wysuniętym na północ elementem murów obronnych Krakowa. Jest to gotycka budowla z siedmioma wieżyczkami. W przeszłości Barbakan był otoczony fosą o szerokości 26 metrów i głębokości 6 metrów, a do bram budowli prowadziły mosty zwodzone. Mury budowli dochodziły nawet do 3 metrów grubości. W Barbakanie znajdowało się 130 strzelnic rozmieszczonych na czterech kondygnacjach. Od 1566 roku głównym zadaniem Barbakanu była obrona dostępu do Arsenału Miejskiego. Budowlę wieńczyły machikuły, czyli wysunięte ganki z otworami w podłodze, przez które wylewano na wroga stopiony ołów lub wrzący olej.

W Barbakanie znajdowała się jedna z bram miasta, nosił on miano Bramy Chwały miasta Krakowa. To właśnie tędy wjeżdżali do miasta bohaterowie po zwycięskich bitwach, witani przez tłumy. Przejście przez monarchę Barbakanu symbolizowało objęcie władzy nad stolicą Polski. Tędy kroczyły pochody koronacyjne, a także pogrzebowe królów Polski.

Barbakan był bardzo skuteczną budowlą obronną, niezwykle trudną do zdobycia. Udowodniono to wielokrotnie, m.in. podczas ataku wojsk austriackiego arcyksięcia Maksymiliana Habsburga w 1587 roku, czy w czasie obrony przed siłami rosyjskimi w trakcie konfederacji barskiej w 1786 roku.

W 1806 roku cesarz Franciszek II wydał dekret o likwidacji murów miejskich miasta Krakowa. Tylko dzięki usilnym staraniom architekta i jednocześnie senatora polskiego Feliksa Radwańskiego udało się ocalić Barbakan od rozbiórki. Tym samym przestał on być budowlą o charakterze obronnym, a stał się zabytkiem. Dziś Barbakan jest udostępniony dla zwiedzających. Jest to jeden z najbardziej rozpoznawalnych zabytków Krakowa.

Zobacz inne atrakcje

Kraków: wybrane hotele

Aleje Jerozolimskie 142B
02-305 Warszawa
* - Koszt połączenia zgodnie z cennikiem operatora
Podane ceny nie stanowią oferty handlowej
w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
tel: +48 (22) 492 77 77
tel: 801 08 08 07
NIP: 526 - 23 - 61 - 606
e-mail: rezerwacja@hotele.pl
Warunki rezerwacji Skontaktuj się z nami